Management en ondernemen

Managen, leiden of ondernemen moet je vooral zelf doen. Een hoop vaardigheden kun je wél leren. Lezen over of luisteren naar goede en slechte ervaringen van iemand anders is waardevol en een kijkje in de keuken van een ander werkt super inspirerend. Durf te leren om beter te inspireren...
8 resultaten in Management en ondernemen | sorteer op | Weergave:   
Boekomslag Lokaal bestuur
Lokaal bestuur is een inleiding in de vormgeving en het functioneren van het lokaal bestuur èn in lokaal besturen; dat laatste is allang niet meer uitsluitend 'besturen door gemeenten'. Het boek is bij uitstek geschikt voor het onderwijs. Elk hoofdstuk heeft leerdoelen. Steeds worden dilemma's besproken.
Lees meer
vanaf  € 60,00
Boekomslag De cooperatie in de publieke en semipublieke sector
Er komen meer taken bij de gemeenten te liggen. De druk op de dienstverlening neemt toe. Gemeenten staan voor de uitdaging de dienstverbetering effectiever te organiseren.
Gemeenten kunnen dat alleen doen, maar ze kunnen ook de samenwerking met andere gemeenten zoeken of met ander partners in de publieke
en semipublieke sector.
Lees meer
vanaf  € 31,00
Boekomslag Handboek Cooperatie
HANDBOEK COÖPERATIE druk 2

Het aantal coöperaties in Nederland groeit snel. De coöperatie wordt meer en meer (h)erkend als een eigentijdse, transparante, duurzame en democratisch gecontroleerde onderneming. Vroeger kwam deze ondernemingsvorm vooral voor in de land- en tuinbouw en in de bank- en verzekeringssector.
Lees meer
vanaf  € 98,00
Boekomslag Planning en control - gesprekken
Het planning en control-proces wordt vaak als een tijdrovende activiteit ervaren, die nog dubbelop is ook. Echt sturen, echt besluiten nemen gebeurt in andere vergaderingen.
Die mening doet geen recht aan wat het P&C-proces voor organisaties kan betekenen.
Lees meer
vanaf  € 41,00
Boekomslag Bouwen aan vertrouwen
Als men de opinieleiders in de media mag geloven heeft de gemiddelde burger niet veel vertrouwen meer in het openbaar bestuur.
Lees meer
vanaf  € 53,00
Boekomslag Corporate Financial Management
Long-term Finance and Capital Markets - Exercises and cases.

Exercises and cases to the book Corporate Financial Management (isbn 9789059014244).
Lees meer
vanaf  € 35,00
Boekomslag Verbindend leiderschap
Leidinggevenden bij de overheid zien zich gesteld voor een ingrijpend proces van leren en veranderen. De traditionele focus op telkens weer nieuwe regels en structuren, instrumenten en beleidsnota's volstaat niet meer. De 21ste eeuw verlangt andere vernieuwing: een meer direct omgevingsgricht, resultaatgericht en mensgericht handelen.
Lees meer
vanaf  € 43,00
Boekomslag Handboek voor bestuurders en managers van verenigingen
Bij het besturen en managen van de verenigingsorganisatie komen veel aandachtsgebieden aan de orde.
Lees meer
vanaf  € 98,00