Management en ondernemen

Managen, leiden of ondernemen moet je vooral zelf doen. Een hoop vaardigheden kun je wél leren. Lezen over of luisteren naar goede en slechte ervaringen van iemand anders is waardevol en een kijkje in de keuken van een ander werkt super inspirerend. Durf te leren om beter te inspireren...
25 resultaten in Management en ondernemen | sorteer op | Weergave:   
Boekomslag Tekstuitgave Burgerlijke stand 2019-1
In deze tekstuitgave vindt u de belangrijkste regelgeving op het terrein van de burgerlijke stand. Zo heeft u de meest belangrijke wetten, besluiten en overeenkomsten handig bijeen, zodat u snel de juiste informatie kunt vinden gedurende de werkdag. Bijgewerkt tot en met 10 januari 2019.
Lees meer
vanaf  € 46,78
Boekomslag De Dataloods en zijn machinekamer 2019
Ga jij beroepsmatig te maken krijgen met de vastlegging, verwerking en verstrekking van persoonsgegevens? Dan is gedegen kennis van het BRP- stelsel essentieel. Werken met dit stelsel is echter niet direct eenvoudig. Daarom biedt deze bundel je de handvatten om je weg te vinden binnen de complexe wereld van persoonsregistratie.
Lees meer
vanaf  € 67,50
Boekomslag Tekstuitgave Burgerlijke stand 2018-2
De Burgerlijke stand is omvangrijk. Wanneer u vlot uw weg wilt vinden binnen dit juridische domein, dan biedt deze tekstuitgave u een overzicht van alle belangrijke bepalingen. Zo bent u weer volledig op de hoogte # van de fundamenten van het geregistreerd partnerschap tot aan de strafbaarheid van huwelijksdrang.
Lees meer
vanaf  € 46,78
Boekomslag Zorgvuldig ICT-gebruik
Steeds meer maken we gebruik van ICT. Dit brengt risico#s met zich mee. Deze uitgave maakt (aankomende) professionals hiervan bewust. Aan de hand van sociale en juridische normen maak je kennis met de afwegingen die je als professional kunt # en vaak ook moet # maken om zorgvuldig ICT-gebruik te realiseren.
Lees meer
vanaf  € 28,25
Boekomslag Burgerlijke stand 2017-2
Deze tekstuitgave bevat de belangrijkste regelgeving op het terrein van de burgerlijke stand: de meest relevante wetten, besluiten en overeenkomsten.
Lees meer
vanaf  € 45,50
Boekomslag Rijvaardigheid en Reisdocumenten / 2016
Werkt u op de gebieden rijvaardigheid en reisdocumenten? Als jurist of bij een gemeente, afdeling Burgerzaken bijvoorbeeld? Dan heeft u deze verzameling van de belangrijkste wet- en regelgeving voor uw dagelijkse praktijk nodig. Van de Wegenverkeerswet tot de Paspoortwet en bijgewerkt tot en met 20 september 2016.
Lees meer
vanaf  € 54,50
Boekomslag Rijvaardigheid en rijbevoegdheid / 2016
Heeft u in uw werk te maken met regelgeving op het terrein van rijvaardigheid en rijbevoegdheid? Dan is deze gloednieuwe uitgave voor u onmisbaar. Hiermee heeft u álle belangrijke wetteksten, reglementen en regelingen bijeen in één uitgave. Het is de meest complete en gedetailleerde publicatie in zijn soort.
Lees meer
vanaf  € 54,50
Boekomslag Antwoordwijzer Ambtenarenpensioenen / 2016/2017
Vanwege de dalende dekkingsgraad is het zeker niet uitgesloten dat ABP en andere pensioenfondsen volgend jaar over moeten gaan tot verlaging van de pensioenen. Die constatering leidt in de praktijk tot veel vragen.
Lees meer
vanaf  € 39,00
Boekomslag Burgerlijke stand / 2016-2
Deze tekstuitgave bevat de belangrijkste regelgeving op het terrein van de burgerlijke stand: de meest relevante wetten, besluiten en overeenkomsten.
Lees meer
vanaf  € 54,50
Boekomslag Ambtenarenrecht / 2016/2
In deze uitgave vindt u de meest relevante wetgeving op het gebied van het ambtenarenrecht overzichtelijk bij elkaar gebracht.
Lees meer
vanaf  € 59,36
Boekomslag De Dataloods en zijn machinekamer 2016
In dit boek krijgt u instrumenten aangereikt die u in staat stellen om goed om te gaan met de BRP. De auteurs hanteren hierbij de metafoor 'de Dataloods en zijn machinekamer#. Met behulp van deze vergelijking leert u de BRP kennen, zodat u een Dataloods kan worden voor burgers en overheidsinstellingen.
Lees meer
vanaf  € 67,50
Boekomslag Inleiding tot de burgerlijke stand
In deze inmiddels alweer 17e druk zijn alle (wets) wijzigingen verwerkt die vóór 1 mei 2016 tot stand gekomen zijn. Het aantal wijzigingen sinds de vorige druk in 2014 is weer aanzienlijk! Ook is er geconstateerd dat vele wetswijzigingen in een eerdere fase niet altijd vlekkeloos zijn verlopen en dat daardoor bepalingen moet worden aangepast in andere wetten en amvb.
Lees meer
vanaf  € 74,25
Boekomslag Ambtenarenrecht / 2015-002
Ambtenarenrecht Wet & regelgeving bevat op een overzichtelijke wijze de meest relevante wetgeving op het gebied van het ambtenarenrecht.
Lees meer
vanaf  € 62,79
Boekomslag Ruimte voor provinciaal beleid
Wat is de rol van Statenleden wanneer het provinciebestuur projecten heeft voorbereid waarbij burgers actief zijn betrokken? Wat is de invloed van Statenleden wanneer het provinciebestuur een taak uitvoert die door de minister tot in detail is ontworpen? En hoe zorgen Statenleden ervoor dat er na de presentatie van plannen van het provinciebestuur nog ruimte is voor kritie
Lees meer
vanaf  € 40,99
Boekomslag Overheidsbeleid
Burgers en politici willen weten hoe overheden maatschappelijke problemen doelgericht kunnen aanpakken. Systematisch analyseren van beleid is daarvoor onmisbaar. De afzonderlijke fasen van het beleidsproces worden onderscheiden.
Lees meer
vanaf  € 50,00
Boekomslag Ondernemen zonder corruptie
Ondernemen zonder corruptie is geschreven voor iedereen die een taak heeft in het voorkomen en bestrijden van corruptie: praktijkprofessionals en bestuurders die werkzaam zijn voor internationaal opererende ondernemingen in Nederland. Met nawoord van prof. dr. Arnold Heertje.
Lees meer
vanaf  € 54,50
Boekomslag De verbindende rekenkamer
Meer en meer rekenkamers in Nederland beproeven onconventionele vormen van rekenkameronderzoek. De meerwaarde van deze aanpakken is vaak groot. Aan de hand van voorbeelden van dergelijke aanpakken levert deze bundel een door de praktijk geïnspireerde bijdrage aan de versterking van de positie van rekenkamers binnen het decentrale bestuur.
Lees meer
vanaf  € 31,00
Boekomslag Ballen (m/v) op het blok
Overheden zijn vaak nog weinig succesvol in het doorvoeren van noodzakelijke verandering. Het veranderproces is daar ook aanzienlijk complexer dan in het bedrijfsleven. 'Ballen (m/v) op het blok' biedt een praktische aanpak om verandering bij overheden tot een succes te maken.
Lees meer
vanaf  € 56,49
Boekomslag De toekomst van de financiele functie
Organisaties in de publieke sector bevinden zich in een tijd van transitie, waarin de grenzen van bestaande manieren van organiseren zijn bereikt en het tijd is om nieuwe wegen te bewandelen voor maatschappelijk resultaat. De aanhoudende economische crisis, vergrijzing, decentralisaties en voortgaande ontwikkelingen in de ICT versterken de noodzaak daartoe.
Lees meer
vanaf  € 40,50
Boekomslag Praktijkgids mediation
Dit boek is nog niet in productie genomen; de verschijningsdatum is derhalve nog niet bekend.
Lees meer
vanaf  € 80,25