Management en ondernemen

Managen, leiden of ondernemen moet je vooral zelf doen. Een hoop vaardigheden kun je wél leren. Lezen over of luisteren naar goede en slechte ervaringen van iemand anders is waardevol en een kijkje in de keuken van een ander werkt super inspirerend. Durf te leren om beter te inspireren...
58 resultaten in Management en ondernemen | sorteer op | Weergave:   
Boekomslag Werken met Logistiek
- Standaardwerk voor de kennismaking met het logistieke vakgebied; - toegankelijk en heldere structuur; - praktijkgerichte benadering. Werken met logistiek is de afgelopen 25 jaar uitgegroeid tot hét standaardwerk voor het logistieke vakgebied.
Lees meer
vanaf  € 72,95
Boekomslag Inkoop
- Behandelt de basistheorie van inkoop op toegankelijke wijze; - stelt samenwerken in de keten centraal; - met aansprekende praktijkvoorbeelden en cases. Goed inkopen begint met een stevige kennis van het inkoopvak. Inkoop, Werken vanuit een ketenbenadering behandelt op toegankelijke wijze alle aspecten die daarvoor van belang zijn.
Lees meer
vanaf  € 59,95
Boekomslag Seamless
De transport- en logistieksector zit weer fors in de lift. Maar achterover leunen is er niet bij. De Digitale Transformatie die raast door alle sectoren in de economie zal ook leiden tot een snelle transformatie van cargo, transport en logistiek.
Lees meer
vanaf  € 19,95
Boekomslag Black box van de topverkoper
In een wereld waar digitaliteit en sociale media de stempel drukken, moeten verkopers zich steeds opnieuw uitvinden om nog waarde te creëren voor de klant. Een transformatie van de traditionele verkoopsmindset en -vaardigheden is nodig.Kathleen Cools ziet een succesvolle verkoop als een succesvolle vlucht.
Lees meer
vanaf  € 29,99
Boekomslag The Vitality of Intermodal Transport
„I thoroughly enjoyed reading the book. It is exceedingly informative and reads extremely well, it has a logical structure throughout and also for me a lovely rhythm and pace.“ Dr Simon Templar, Visiting Fellow, Cranfield Centre for Logistics and Supply Chain Management, Cranfield School of Management, Cranfield University, United Kingdom.
Lees meer
vanaf  € 45,00
Boekomslag DevOps Best Practices Pocket Guide
DevOps Best Practices - POCKET GUIDE In recent years, many organisations have experienced the benefits of using Agile approaches such as Scrum and Kanban. The software is delivered faster whilst quality increases and cost decrease.
Lees meer
vanaf  € 20,95
Boekomslag Aanbesteden doe je zo
Aanbesteden doe je zo mr. Hein van der Horst en mr. drs. Mary-Ann Schenk
Praktijkboek opdrachten overheid, defensie, nutssector en concessies
Sinds de zomer van 2016 is de gewijzigde Aanbestedingswet van kracht.
Het aanbestedingsrecht is steeds volop in beweging. Bovendien is
aanbestedingswetgeving complex.
Lees meer
vanaf  € 85,02
Boekomslag A licence to play
Sheep live in a flock. They don't stand out, they all move in the same direction. A licence to play offers a practical handbook on how to create business impact through procurement. It shows the leaders of tomorrow how to stand out from the crowd. Today's world is disruptive and moving at an ever accelerating pace.
Lees meer
vanaf  € 39,99
Boekomslag Agile Service Management with Scrum
This book first defines the risk areas when implementing Scrum and Kanban. The content of Agile service management is described at both the organizational- as the process level.
Lees meer
vanaf  € 51,45
Boekomslag Gezond inkopen
Er zijn genoeg redenen om inkoop als één van de financiële hoofdthema's voor het zorgbestuur te betitelen. Dit boek geeft een mooi overzicht van gevestigde kennis en actuele trends op dit gebied
Lees meer
vanaf  € 24,95
Boekomslag Fysieke distributie
- Gaat uit van het didactische concept van Werken met Logistiek;
- behandelt strategische én operationele thema's;
- bevat een nieuw hoofdstuk over Omni-channel distributie.

Fysieke distributie behandelt zowel de strategische als de operationele onderwerpen binnen de distributielogistiek.
Lees meer
vanaf  € 54,95
Boekomslag Wegwijs in railgoederenvervoer
In de afgelopen decennia voltrokken zich belangrijke veranderingen in de markt van het railgoederenvervoer. Dit werd door wetgeving van de Europese Unie ingegeven, die als doelstelling had de rol van de nationale overheden terug te dringen door meer marktwerking in deze spoorwegmarkt te realiseren.
Lees meer
vanaf  € 24,50
Boekomslag Het pakhuis
Lodewijk wil een steengoede manager logistiek worden. Hij krijgt de kans zich te bewijzen als Brodamco BV in de problemen komt. Samen met transportbaas Jaap en Lotte van inkoop gaat hij de strijd aan. Een man op een bankje tussen de weilanden daagt hem daarbij uit in zijn rol als manager. De druk neemt echter steeds meer toe.
Lees meer
vanaf  € 9,99
Boekomslag Zet je klant centraal!
Hoe zet je als organisatie jouw zakelijke klant centraal? Commercie in het B2B-veld is aan het veranderen. We zien nieuwe verdienmodellen, samenwerkingsverbanden, transparantie in klantbehoeften en oneindig veel technologische ontwikkelingen.
Lees meer
vanaf  € 15,00
Boekomslag Van buiten naar binnen
Gemeenten willen meer van-buiten-naar-binnen werken. Ze willen meer samenwerken met buurten en groepen belanghebbenden. En de dienstverlening van gemeenten kan ook beter: meer online, persoonlijker en dichtbij. De wereld van dienstverlening mengt zich door webcare en online media met die van communicatie.
Lees meer
vanaf  € 29,50
Boekomslag Basisboek Logistiek
Basisboek Logistiek geldt als dé inleiding in de logistiek. Het biedt zowel een kennismaking als een overzicht voor studenten en professionals met een geringe logistieke basis. In dit toegankelijke basisboek staat de klant centraal in het logistieke proces.
Lees meer
vanaf  € 43,95
Boekomslag Beyond sourcing
Het begrip 'Sourcing' werd vooor het eerst gebruikt in 1887 met het boek "The Handling of Railway Supplies" van Marshall Monroe Kirkman. Sinds 1887 is het vakgebied flink ontwikkeld. De omgeving van organisaties verandert zo snel dat zij zich steeds vaker en sneller moeten aanpassen.
Lees meer
vanaf  € 29,95
Boekomslag Aanbesteden doe je zo
Het aanbestedingsrecht is volop in beweging. Sinds maart 2014 zijn er de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen voor de klassieke overheid, nutssector en concessies. Vanaf juli 2016 is de gewijzigde Aanbestedingswet van kracht.
Lees meer
vanaf  € 85,02
Boekomslag Inkopen voor Dummies
Inkoop is een onmisbare en veelzijdige functie waar iedereen binnen bedrijven en organisaties mee te maken heeft.
Lees meer
vanaf  € 11,99
Boekomslag Make, buy or ally?
'Wat gaan we zelf doen (make), wat gaan we uitbesteden (buy) en met welke partijen gaan we samenwerken (ally)? Dit zijn vragen waarmee veel organisaties worstelen als ze toekomstplannen maken. Make, buy or ally? helpt je bij het maken van die keuzes. Het boek is opgebouwd rondom het Strategic Sourcing Framework, een visie op het succesvol organiseren van hulpmiddelen.
Lees meer
vanaf  € 15,00
Boekomslag Winstbegoocheling
Winstbegoocheling is de illusie dat de door bedrijven gepubliceerde resultaten waar zijn. Maar dat is niet zo, ze zijn niet waar. Boekhoudconventies creëren slechts een bepaalde versie van de werkelijkheid en niet noodzakelijkerwijs de beste. Toch vormt de boekhouding de ruggengraat van de informatie op basis waarvan de controller het bedrijf moet aansturen.
Lees meer
vanaf  € 27,50
Boekomslag Hoza
vanaf  € 25,65
Boekomslag Contracteren en aanbesteden in bouw en infrastructuur
Over contracteren, aanbesteden en strategische afwegingen voor bouw- of infrastructurele projecten Contracteren en aanbesteden in de bouw biedt praktische handvatten om een strategie en contract- en aanbestedingsdocumenten te maken en te beoordelen. Elke stap die moet worden doorlopen komt aan bod voor een succesvolle marktbenadering.
Lees meer
vanaf  € 14,99
Boekomslag Ontwikkelingen in het inkoopvak
Hoogleraar inkoopmanagement Arjan van Weele bundelt in dit boekje een aantal artikelen uit diverse vakmedia over recente ontwikkelingen in zijn vakgebied. Volgens Van Weele kunnen inkoopprofessionals hun vak niet blijven uitoefenen zoals ze altijd hebben gedaan.
Lees meer
vanaf  € 9,95
Boekomslag Event logistics
At a time when the fields of sports, music and leisure are becoming increasingly connected to events and the growth in visitor numbers has been significant, this book deals with the techniques involved with the production of such events. "Event Logistics" highlights "HOW" an event should be organized.
Lees meer
vanaf  € 45,00
Boekomslag Monozukuri
Many companies have already introduced Lean, WCM and 6 Sigma, in order to try to realize the potential these techniques promise: double the production at half the costs. But in the western world, we have proved to be less successful in achieving these goals than the Japanse are.
Lees meer
vanaf  € 5,95
Boekomslag Je maintiendrai
De kunst van het onderhoud Dit land ligt er keurig verzorgd bij. Dat is wat mensen van buiten Nederland direct opvalt als ze in ons land arriveren. Strakke wegen, glimmende kantoorgebouwen, verzorgde treinen, schoon water uit de kraan en elektriciteit zonder onderbreking. Dat gaat niet vanzelf. Honderdduizenden mensen in Nederland zijn dagelijks bezig met onderhoud.
Lees meer
vanaf  € 21,80
Boekomslag The next CPO
De wereld verandert enorm snel. Organisaties ontdekken dat het creëren van financiële waarde alleen niet meer voldoende is.
Lees meer
vanaf  € 14,99
Boekomslag Handboek modal shift
Intermodaal vervoer heeft de toekomst. Alle grote verladers en logistiek dienstverleners verschuiven complete ladingstromen van weg naar shortsea, binnenvaart en spoor. De praktijk bewijst dat intermodaal vaak lonend is, direct of indirect. Het kan, het heeft zin en blijkt zelfs financieel aantrekkelijk. Indeling : 1.
Lees meer
vanaf  € 24,50
Boekomslag 5S werkplekorganisatie
Werkplekken kunnen ingericht zijn als een schuur of als een supermarkt. Schuren zijn gesloten ruimtes waarin alleen de eigenaar weet waar alles ligt (denkt hij). Supermarkten zijn voor iedereen toegankelijk, en er is met een logische indeling gezorgd dat iedereen kan zien waar alles ligt. 5S is een hulpmiddel op de weg naar de ideale werkplek.
Lees meer
vanaf  € 29,00
Boekomslag Ins en outs of export
Anyone wanting to be (or wishing to continue as) a successful exporter needs to know where the opportunities and risks lie. This handbook tells you all you need to know about exporting; from the offer to the delivery and storage. On the basis of clear examples, practical experience and a clear layout, export is placed within easy reach of every business. Layout: 1.
Lees meer
vanaf  € 34,45
Boekomslag Inkoop
vanaf  € 59,95
Boekomslag OEE voor operators en managers
OEE (Overall Equipment Effectiveness) is een krachtig instrument om de prestatie van machines te berekenen. Meer nog is het een instrument om de verborgen machineverliezen zichtbaar te maken. OEE laat het verbeterpotentieel van uw machine zien. Een prima start voor continu verbeteren. Dit boek legt helder de OEE uit.
Lees meer
vanaf  € 24,00
Boekomslag Basisboek transportmodaliteiten
Omschrijving: Dit boek geeft een actueel overzicht van de verschillende vormen van goederenvervoer, via spoor, weg, lucht en over water: de transportmodaliteiten. Zonder goederenvervoer kan onze samenleving niet functioneren. Producten uit China worden naar Europa vervoerd om daar verkocht te worden.
Lees meer
vanaf  € 33,92
Boekomslag Transport en logistiek woordenboek
Deze uitgave wordt het standaardwerk voor iedereen die werkt in de transport en logistiek of daarin gaat werken. In dit compacte boek worden de 1.001 meest gebruikte termen in de sector uitgelegd. De publicatie is uitgevoerd met een ruime hoeveelheid beeldmateriaal.
Lees meer
vanaf  € 24,50
Boekomslag Ins & Outs of export
Het complete handboek voor iedereen die geïnteresseerd is in export. Exporteren is voor veel bedrijven dagelijkse praktijk. Nederland is niet voor niets een van de meest exporterende landen van de wereld. Maar voor veel bedrijven is het een ver-van-mijn-bed-show.
Lees meer
vanaf  € 34,45
Boekomslag Monozukuri
Veel bedrijven zijn begonnen met de invoering van Lean, WCM en 6 Sigma. De doelstelling is het dubbele produceren tegen de helft van de kosten. Toch zijn wij in het Westen met het introduceren van deze technieken minder succesvol als in Japan.
Lees meer
vanaf  € 28,50
Boekomslag Principes van onderhoudsmanagement
PRINCIPES VAN ONDERHOUDSMANAGEMENT In de praktijk heeft iedereen met onderhoud te maken. De meeste onderhoudsprocessen zijn relatief simpel van aard, maar naarmate het te onderhouden materieel complexer wordt neemt ook de complexiteit van de onderhoudsproblematiek toe.
Lees meer
vanaf  € 39,95
Boekomslag Zorglogistiek
Logistiek is niet iets dat een organisatie, in casu een ziekenhuis of verzorgingsinstelling, zo maar overkomt. Logistiek kan geanalyseerd, gepland én geoptimaliseerd worden. Dit boek reikt een aantal concepten en technieken aan die hierbij kunnen helpen. Logistieke problemen die bv.
Lees meer
vanaf  € 49,70
Boekomslag Evenementenlogistiek
Evenementenlogistiek behandelt de harde kant van de evenementen organisatie: de 'productie'. In het boek wordt niet alleen beschreven 'WAT' er georganiseerd moet worden maar vooral 'HOE' zaken georganiseerd moeten worden. Als basis worden logistieke en verkeerskundige theorieën gebruikt die worden vertaald naar praktijkvoorbeelden.
Lees meer
vanaf  € 40,00
Boekomslag Handboek operationele logistiek
De operationele interne logistiek speelt binnen het bedrijfsleven een belangrijke rol. Om als logistiek-professional en student goed beslagen ten ijs te komen, is een gedegen theoretische kennis van de nieuwste inzichten op het vakgebied noodzakelijk.
Lees meer
vanaf  € 19,99
Boekomslag SLIM Warehouse
Kortere doorlooptijden, grotere flexibiliteit, hogere kwaliteit en toch lagere (operationele) kosten. Utopie of realiteit?

Zou het niet prachtig zijn wanneer blijkt dat dit binnen uw logistieke operatie mogelijk is.
Lees meer
vanaf  € 29,00
Boekomslag Basisboek ERP
Algemeen - Basisboek ERP


Eén van de meest invloedrijke IT ontwikkelingen van de afgelopen dertig jaar is Enterprise Resource Planning, ofwel ERP. Miljoenen medewerkers van honderdduizenden organisaties gebruiken ERP in hun dagelijks werk. Tienduizenden software-ontwikkelaars verdienen hun brood met het schrijven van ERP software.
Lees meer
vanaf  € 27,50
Boekomslag Handbook Toxic gases and vapours in cargo
Dit Engelstalige handboek beschrijft op Europees niveau het probleem van giftige gassen en dampen in importcontainers.
Ongeveer 15 procent van alle importcontainers bevat een te hoge concentratie gevaarlijke gassen of dampen. De meeste gassen zijn afkomstig uit de lading zelf, een deel is in de container gebracht door fumigatie ten behoeve van ongediertebestrijding.
Lees meer
vanaf  € 24,50
Boekomslag Operations Management
Hoe moeten we onze bedrijfsvoering zodanig inrichten dat onze (eigen)producten een goede toekomst hebben? Op deze vraag krijgt u antwoord In Operations Management - een inzicht in de praktijk.
Lees meer
vanaf  € 32,00
Boekomslag Warehousing en fysieke distributie
Warehousing en fysieke distributie is het vierde en laatste deel in de serie Logistiek verbeteren. Dit boek gaat over de fysieke distributie: de route van fabrikant tot consument, die bestaat uit opslag, interne verwerking en transport.
Lees meer
vanaf  € 57,95
Boekomslag Voorraadbeheer en materialsmanagement
Wat is de overeenkomst tussen een jongleur uit het circus en professionals werkzaam op het gebied van materialsmanagement en voorraadbeheer? Bij jongleren gaat het om het voorspellen van de baan van een object, logistici voorspellen de vraag.
Lees meer
vanaf  € 57,95