Management en ondernemen

Managen, leiden of ondernemen moet je vooral zelf doen. Een hoop vaardigheden kun je wél leren. Lezen over of luisteren naar goede en slechte ervaringen van iemand anders is waardevol en een kijkje in de keuken van een ander werkt super inspirerend. Durf te leren om beter te inspireren...
3.811 resultaten in Management en ondernemen | sorteer op | Weergave:   
Boekomslag Leren van fouten
Niet iedereen leert van gemaakte fouten. In plaats daarvan ontkent men een fout gemaakt te hebben, legt de schuld bij een ander of gelooft dat het toeval heeft meegespeeld.

We zitten echter zo in elkaar dat we in bepaalde omstandigheden fouten zullen blijven maken.
Lees meer
vanaf  € 18,50
Boekomslag De dynamiek van coaching
In De dynamiek van coaching gaat Willem Verhoeven in op zes grootheden die in het coachproces een belangrijke rol spelen: verantwoordelijkheid, bewustzijn, visie, realiteitstoetsing, opties en acties. Het boek gaat over de dynamiek die in het coachproces tussen deze zes variabelen ontstaat. De resultante van deze dynamiek is prestatieverbetering en meer zelfsturing.
Lees meer
vanaf  € 35,00
Boekomslag Doen!
VRAAG: Welke factoren beïnvloeden je gedrag bij persoonlijke veranderingen?

VRAAG: Hoe kun je samen met anderen eindelijk die verandering doorvoeren die je zo graag wilt?

VRAAG: Hoe kun je het succes van veranderpogingen in organisaties structureel vergroten?

Ben Tiggelaar geeft antwoord op deze en andere vragen over verandering en groei.
Lees meer
vanaf  € 9,99
Boekomslag Beter functioneren en beoordelen
Hans (ervaren manager) coacht Heleen (beginnend leidinggevende) en Adriaan (medewerker) in het voeren van functioneringsgesprekken. Ze leren hoe ze mensen op de juiste wijze over hun prestaties informeren, en hoe ze mensen begeleiden in hun ontwikkeling. Ze krijgen tips en inzichten om ervoor te zorgen dat een functioneringsgesprek zinvol en effectief is.
Lees meer
vanaf  € 17,95
Boekomslag Persoonlijk meesterschap in management
In Persoonlijk meesterschap in management legt Robert E. Quinn uit hoe leiders deze paradoxen kunnen begrijpen en de overdreven rationele, lineaire manier van denken achter zich moeten laten om open te staan voor nieuwe vormen van leiderschap.
Lees meer
vanaf  € 26,50
Boekomslag Resultaatgericht vergaderen
In vergaderingen ontbreekt het vaak aan plezier en resultaat. De vraag of daar wat aan te doen is, wordt in Resultaatgericht vergaderen positief beantwoord. In dit boek leest u hoe u een optimaal vergaderresultaat kunt behalen door aandacht te hebben voor inhoud én proces.
Lees meer
vanaf  € 29,99
Boekomslag De overname van een BV
Een bedrijfsovername is een intensief proces, waarmee een ondernemer vaak
maar een keer in zijn leven te maken krijgt. De vele juridische, fiscaalrechtelijke en bedrijfseconomische aspecten maken het bovendien een gecompliceerd traject. Een goede voorbereiding is dan ook absoluut noodzakelijk.
Lees meer
vanaf  € 44,90
Boekomslag Werken met emotionele intelligentie
Of we het nu willen of niet, onze emoties bepalen voor een groot gedeelte hoe we ons gedragen. Wie zijn eigen gevoel kent, daar goed mee omgaat én zich kan inleven in het gevoel van anderen, heeft een grote voorsprong, zowel zakelijk als privé.
Lees meer
vanaf  € 23,95
Boekomslag Goed versus goed
Er moeten bij de reorganisatie mensen ontslagen worden; wie probeert u daarvoor te behoeden: de alleenstaande moeder of de beter functionerende tweeverdiener? Brengt u een product op de markt waarvan u weet dat het heel erg controversieel is? Dit boek gaat over morele dilemma's waar managers voor kunnen komt te staan: de haast onmogelijke keuze tussen twee goeden.
Lees meer
vanaf  € 20,95
Boekomslag Klanttevredenheid, de zin en onzin
Over klanttevredenheid is inmiddels zoveel geschreven dat we inmiddels wel zouden moeten weten hoe we onderzoeken uitvoeren en meten. Niets is minder waar volgens de auteur van Klanttevredenheid, de zin en onzin. Er worden op jaarbasis nog steeds miljoenen euro's verspild aan slecht klanttevredenheidsonderzoek.
Lees meer
vanaf  € 68,90
Boekomslag De grote lijn
vanaf  € 39,90
Boekomslag Naar bedrijfsvoering met een ziel
Barrett is een internationaal zeer gewaardeerde stuwende kracht achter veranderingsprocessen in mens en bedrijf. Hij benadrukt daarbij een op normen en waarden gebaseerd leiderschap met een inspirerende bedrijfs-voering, die het grote potentieel aan creativiteit en productiviteit in de werknemer weet aan te boren.
Lees meer
vanaf  € 24,50
Boekomslag Praktijkgids Code voor Informatiebeveiliging
Steeds meer informatie wordt via het internet, mobiele telefoons en pda's (personal digital assistants) uitgewisseld. Deze gegevens moeten echter wel beveiligd worden, maar hoe? Organisaties zijn zich bewust van de noodzaak informatie te beveiligen, maar zijn vaak niet in staat dit proces vorm te geven. De gevolgen lezen we inmiddels bijna dagelijks in de krant.
Lees meer
vanaf  € 49,50
Boekomslag Kennis maken
vanaf  € 34,95
Boekomslag Wegwijs in account management
De accountmanager is een professional - man of vrouw - die verschillende rollen vervult op het snijvlak van klant en organisatie.Wat doet een accountmanager precies als hij niet op de golfbaan staat? Daarover gaat 'Wegwijs in accountmanagement'.
Lees meer
vanaf  € 20,95
Boekomslag Werving selectie en introductie
Ooit sprak een directeur: "Maar meneer, dat is toch doodeenvoudig. Het zetten van een 'personeeltje' is zo gedaan. Je schrijft op wie je zoekt en klaar ben je. En bij het selecteren adviseer ik u nooit mannen aan te nemen die witte sokken dragen of vrouwen die veel goud om hebben. Tja, en als ze eenmaal aangenomen zijn, vinden ze hun weg wel.
Lees meer
vanaf  € 25,90
Boekomslag Sturen op competentieontwikkeling
Sturen op de ontwikkeling en inzetbaarheid van medewerkers is een taak die steeds centraler komt te staan bij managers in de zorg. Ongewenst vertrek, inzetbaarheidsproblemen, een afwachtende houding en het niet realiseren van zorgvernieuwing zijn de risico's van het onvoldoende sturen op competentieontwikkeling van uw medewerkers.
Lees meer
vanaf  € 32,95
Boekomslag De integere manager
"Waarom dit boekje voor u is geschreven…
“Als nu een medewerker over de schreef zou gaan, valt onze organisatie dan iets te verwijten?”
“Als ik morgen zou worden beschuldigd van onregelmatigheden, heb ik dan alle schijn tegen?”
“Als ik volgende week zou moeten stoppen met werken, kijk ik dan met een ontevreden gevoel terug op mijn loopbaan?”
“Doen w
Lees meer
vanaf  € 28,50
Boekomslag Handboek voor bestuurders en managers van verenigingen
Bij het besturen en managen van de verenigingsorganisatie komen veel aandachtsgebieden aan de orde.
Lees meer
vanaf  € 98,00
Boekomslag Oplossingsgericht denken
Veel te vaak richten organisaties hun aandacht op problemen. In plaats van vruchteloos te speuren naar de oorzaken daarvan, kunnen bedrijven zich beter concentreren op wat wél goed gaat. De focus op oplossingen maakt de weg vrij voor een positieve en pragmatische manier om vooruitgang te boeken. Zo werkt 'Oplossingsgericht denken'.
Lees meer
vanaf  € 19,95
Boekomslag Coachend leidinggeven
Hoe kan ik mijn medewerkers zo tot hun recht laten komen dat ze zin blijven geven aan hun arbeid? En hoe motiveer ik hen zo dat ze productief zijn, gericht op de doelstellingen van de organisatie? Met deze twee coachingsvragen krijgt iedere manager te maken.

Dit boek geeft antwoord op deze vragen.
Lees meer
vanaf  € 24,99
Boekomslag Organisatieadvieswerk
Het organisatieadvieswerk is een zeer veelzijdig vak. Dit standaardwerk biedt u een duidelijk beeld van alle verschillende aspecten van dit uitermate boeiende vak.
Lees meer
vanaf  € 69,90
Boekomslag e-HRM
Organisaties en medewerkers stellen in toenemende mate andere eisen aan de kwaliteit en de rol van het personeelsmanagement. Ook externe factoren, zoals de voortschrijdende nieuwe technologieën en de wijziging in vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, zijn van invloed op de bijdrage en activiteiten van de afdeling P&O.
Lees meer
vanaf  € 38,50
Boekomslag Groeien naar resultaatverantwoordelijk werken in de non-profitsector
'Wat is resultaatverantwoordelijk werken?', 'Waarom wordt er binnen een organisatie gekozen voor resultaatverantwoordelijk werken?', 'Welke visie ligt er ten grondslag aan een dergelijke keuze?', 'Hoe ga je zelf resultaatverantwoordelijk werken?', 'Welke fasen worden doorlopen?' en 'Wat doe je per fase?'.
Lees meer
vanaf  € 16,50
Boekomslag Noodzakelijk, maar niet voldoende
In deze vierde businessroman van Eli Goldratt zien we hoe het management van een groot ERP-softwarehuis worstelt met de enorme druk die er door de beurs op hen gelegd wordt. Groeien met 40%, elk jaar opnieuw.
Lees meer
vanaf  € 6,99
Boekomslag Sociale psychologie voor managers
Hoe begrijp en voorspel je het gedrag van patiënten, klanten of burgers? Het gedrag van eigen personeel? Volgens de auteurs kan Sociale psychologie voor managers daarbij hulp bieden. Het koppelt sociaal-psychologische inzichten aan concrete managementvraagstukken.
Lees meer
vanaf  € 86,95
Boekomslag Het constructieve gesprek
Regelmatig komt het voor dat mensen een gesprek voeren waar zij achteraf een onbevredigd of vervelend gevoel over hebben. Vaak is het moeilijk te duiden waarom een gesprek niet goed verloopt. Met elkaar praten op zich geeft dus geen garantie voor het hanteerbaar of oplosbaar maken van conflicten.
Lees meer
vanaf  € 31,00
Boekomslag Succesvol invoeren van zelfsturende teams
Teamwerk staat al enkele jaren sterk in de belangstelling. Inmiddels zijn diverse organisaties gestart met het invoeren van zelfsturende teams.
Lees meer
vanaf  € 32,90
Boekomslag De kunst van het coachen
De kunst van het coachen verdiept stapsgewijs het inzicht in het coachen van medewerkers. Richtlijnen helpen bij het verder ontwikkelen van de bekwaamheid en het zelfsturend vermogen van beginnende tot zelfsturende medewerkers. Voorbeelden bieden de mogelijkheid de competentie in het voeren van coachingsgesprekken te verbeteren.
Lees meer
vanaf  € 35,00
Boekomslag Strategisch management van publieke organisaties
Managers van publieke organisaties houden zich weliswaar dagelijks bezig met strategie, maar dan vooral in relatie tot het bereiken van de beleidsdoelstellingen. Strategie in relatie tot de publieke organisatie krijgt veel minder aandacht.
Lees meer
vanaf  € 35,00
Boekomslag 2 Ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van personeel
Een standaardwerk op het gebied van de personeelsmanagement in de zorg. Naast de achtergronden in het personeelsmanagement wordt uitgebreid ingegaan op de recente ontwikkelingen.
Lees meer
vanaf  € 32,95
Boekomslag 3 Nieuwe vormen van organiseren en leidinggeven
Een standaardwerk op het gebied van de personeelsmanagement in de zorg. Naast de achtergronden in het personeelsmanagement wordt uitgebreid ingegaan op de recente ontwikkelingen.
Lees meer
vanaf  € 32,95
Boekomslag Management van professionele organisaties
Zakelijk dienstverlenende organisaties verschillen op twee gebieden van andere ondernemingen. Allereerst leveren zij dienstverlenende producten waardoor zij algemene managementprincipes minder snel toe kunnen passen. Professionele dienstverlening is meer een kwestie van maatwerk.
Lees meer
vanaf  € 54,90