Friestalig

2 resultaten in Friestalig | sorteer op | Weergave:   
Boekomslag Tinne Twigen
Elk minskebern stiet op 'e skouders fan syn foarâlden. Hy ken syn heit en mem, syn pake en beppe en soms noch syn oerpake of oerbeppe, mar dan hâldt it wol op. Al dy oaren wurde wei yn de dize fan it ferliene. Mar doch: se hawwe libbe. Minsken fan fleis en bloed.
Lees meer
vanaf  € 16,35
Boekomslag De beam fan belofte
Wurkleazens, earmoed en strideraasje yn tsjerke! Reden genôch foar hûnderten Friezen yn 'e midden fan de 19de ieu om fol betrouwen en hoop ôf te setten nei de 'Nije Wrâld'. Se hienen in dream! Amearika wie it lân fan frijheid, romte, wurk en wolfeart. Yn 1847 emigrearre in grutte groep Friezen nei de steat Michigan.
Lees meer
vanaf  € 20,57