Filosofie

2.434 resultaten in Filosofie | sorteer op | Weergave:   
Boekomslag Het onbenoembare heden
Het einde van de Tweede Wereldoorlog luidde een periode in waarin bijna alle westerse landen langdurige vrede kenden en economische voorspoed bereikten. Maar aan het begin van de eenentwintigste eeuw lijkt men uit het oog te zijn verloren hoe belangrijk het is om het eigen verleden te kennen.
Lees meer
vanaf  € 24,99
Boekomslag Soefisme
Wie wil weten uit welke bron Elif Shafak putte bij het schrijven van Liefde kent veertig regels komt bij Chittick terecht! Velen zijn inmiddels bekend met de namen Roemi of Shams, maar over de wijsheid van het soefisme heerst nog steeds verwarring en onwetendheid.
Lees meer
vanaf  € 24,95
Boekomslag De Natuur is Almachtig
... Zo zegt de leer van Vishnuh: "Weet en laat weten; Niet God/ Allah heeft de mens geschapen naar zijn evenbeeld, maar de Natuur heeft de mens en alles wat leeft op deze planeet geschapen, maar de mens heeft God/Allah geschapen naar zijn evenbeeld. De natuur is de bron des levens, en het universum dat de natuur omvat, is groter en machtiger dan alle goden.
Lees meer
vanaf  € 44,85
Boekomslag Het grote niets
De mens denkt zijn bestemming te hebben bereikt in een zakelijk, redelijk en evidence-based bestaan. De lifestyle van meditatie en mindfulness past perfect binnen die nihilistische tijdsgeest: ieder voor zich, emoties negerend én wetenschappelijk verantwoord.
Lees meer
vanaf  € 7,99
Boekomslag Een boekje over wijsheid
In dit prachtige cadeauboekje ontdek je wat wijsheid is. Een boekje over wijsheid bevat meer dan honderd fabels, verhalen en gedichten van Kahlil Gibran. Zijn troostende woorden verhalen over wijsheid, liefde, eenheid en tolerantie. Kahlil Gibran (1883-1931) was een Libanees-Amerikaanse kunstenaar en dichter.
Lees meer
vanaf  € 6,99
Boekomslag Onbeminde gelovigen
Islamitische gelovigen heten gevaarlijk te zijn, christenen daarentegen ongevaarlijk en zelfs gezellig, tenminste als ze niet meer echt gelovig zijn. Geen wonder dat niemand christenen nog aanspreekt met 'beminde gelovigen'. Ze worden niet bemind om hun geloof, zij worden slechts bemind als zij de inhoud van dat geloof zo vaag mogelijk houden.
Lees meer
vanaf  € 14,99
Boekomslag Doordenken over dooddoeners
Wij, mensen, zijn raadselachtige dieren. We lopen rechtop, we bedrijven de liefde het hele jaar door en we hebben praat voor tien. Niet dat we altijd zinnige dingen zeggen, want vaak weten we niet wat gezegd en spreken we toch. Dooddoeners heet zoiets. Ogenschijnlijk zijn ze nietszeggend, maar niets is minder waar. Dooddoeners zijn soms ook doordenkers.
Lees meer
vanaf  € 14,99
Boekomslag Fluistering op de stilte
In 'Fluistering op de stilte' vertelt de hoofdpersoon van haar toevallige ontmoeting en een onverwachte treinreis naar 'de Stilte'. Het verhaal speelt in op de huidige maatschappelijke ontwikkelingen waarbij de roep naar innovatie en creativiteit, opponenten zijn van een burn-out en creatief-block.
Lees meer
vanaf  € 18,50
Boekomslag De verbroken verbinding
We zijn een kind van de kosmos. Bij onze verwekking wordt het kosmische, eindeloze bewustzijn gepersonaliseerd in ons oer-bewustzijn. Het is de kiem van leven, van zelfbewustzijn, van verbinding. Door vroege, prenatale indrukken groeit dit bewust-zijn in de richting van meer 'Zijn' of in de richting van meer 'niet-zijn'.
Lees meer
vanaf  € 27,90
Boekomslag Alle mensen zijn intellectuelen
Hij is het brein achter het cultuurmarxisme en een inspiratiebron voor zowel links als rechts: de Italiaanse filosoof Antonio Gramsci (1891-1937) staat wereldwijd bekend als een van de belangrijkste marxistische denkers.
Lees meer
vanaf  € 24,50
Boekomslag Extinctie
René ten Bos neemt afscheid als Denker des Vaderlands in stijl, met een hoogst verontrustend essay over het begrip 'uitsterven'. 'Van alle ecologische catastrofes is extinctie zonder twijfel de pijnlijkste en onrustwekkendste.' - René ten Bos in Extinctie De ortolaan en kuifleeuwerik verdwijnen. Met de insecten gaat het slecht.
Lees meer
vanaf  € 12,50
Boekomslag Mensen maken
'Alles is goed zoals het uit de handen van de Schepper komt, alles raakt verdorven in de handen van de mens,' schreef Rousseau in zijn Emile, of Over de opvoeding uit 1762, waarschijnlijk het beroemdste boek over opvoeding ooit. Laat het kind vooral kind zijn, en bescherm het zoveel mogelijk tegen de grotemensenwereld, is zijn boodschap.
Lees meer
vanaf  € 7,99
Boekomslag Bespiegelingen over de revolutie in Frankrijk
Eerste volledige vertaling van dit standaardwerk uit de VerlichtingEdmund Burke schreef zijn meest invloedrijke tekst aan het begin van de Franse Revolutie, waarbij hij met huiveringwekkende nauwkeurigheid de gewelddadige excessen voorspelde die zouden gaan plaatsvinden.
Lees meer
vanaf  € 14,99
Boekomslag Grote theologen over grote thema's
Grote theologen over grote thema's, samengesteld door Jeannette Donkersteeg, bevat 365 citaten van grote theologen uit de hele geschiedenis van het christendom. Al eeuwenlang overdenken theologen wie God is en wie wij mensen zijn – grote thema's die de kern van ons leven raken. Hun gedachten blijven krachtig en toepasselijk, ook al zijn ze duizenden jaren oud.
Lees meer
vanaf  € 13,99
Boekomslag Kind en recht in filosofie
Hoe denken we over kinderen en hun rechten? Het internationale verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) werd in 1989 door de Verenigde Naties aangenomen. Het spreken in termen van rechten van kinderen lijkt betrekkelijk nieuw, maar al eerder werd er over kinderen en hun rechten gedacht. Om die wortels en ontwikkeling bloot te leggen ontstond deze bijzondere bundel.
Lees meer
vanaf  € 32,50
Boekomslag Tantra
Dit boek onthult het geheim van de tantrische liefde. Heb je genoeg van verwijten, strijd en eenzaamheid? Eeuwenoude spirituele wijsheid en nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen wijzen op de mogelijkheid van een liefdevolle verbinding zonder strijd en pijn.
Lees meer
vanaf  € 22,95
Boekomslag Dharmium
Om te weten wat wijsheid is hoef je maar tot drie te kunnen tellen: (1) er is één werkelijkheid, (2) wij mensen ervaren twee polen: wat we zijn en wat we kunnen worden, en (3) er is een manier om geest, adem en lichaam te bevrijden.
Lees meer
vanaf  € 29,95
Boekomslag Het Kado
Tom – een hardwerkende veertiger - komt door toevallige omstandigheden een oude, in het leven wijs geworden, man tegen.
Lees meer
vanaf  € 16,50
Boekomslag René Gude over René Descartes
Als er één filosoof is waaraan René Gude verknocht was, was het wel zijn
naamgenoot, René Descartes. Waarom toch die fascinatie? René Descartes is de
vader van de moderne filosofie, een van de grondleggers van de wetenschappelijke methode, een vurig onderzoeker naar het wel en wee van goed onderwijs, naar echte wijsheid, kortom, naar het goede leven.
Lees meer
vanaf  € 15,00
Boekomslag Rijkdom
In 2018 ging Jeff Bezos, de oprichter van Amazon.com, als eerste mens over de 100 miljarddollargrens. De inkomensverschillen worden wereldwijd groter. De topman van Coca-Cola kreeg het 427-voudige van de laagstbetaalde; bij Walt Disney is dat zelfs ruim het 650-voudige. Steeds meer geld wordt door steeds minder mensen verdiend.
Lees meer
vanaf  € 7,99
Boekomslag Over vriendschap
Immanuel Kant besluit zijn laatste grote werk over de zeden met beschouwingen over vriendschap. Jarenlang rondde hij er zijn ethiekcolleges mee af. De hele praktische filosofie van verlichtingsdenker Kant blijkt veel genuanceerder dan de gerenommeerde plichtenleer suggereert.
Lees meer
vanaf  € 23,50
Boekomslag Troost in filosofie
Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Piet Gerbrandy Toen de Romeinse filosoof en politicus Boëthius in het jaar 523 ter dood werd veroordeeld door koning Theoderik, besloot hij de hem resterende tijd te besteden aan het schrijven van een boek.
Lees meer
vanaf  € 29,90
Boekomslag Speeddaten met Plato
Uren zonder succes in een overvolle Ikea. Een minder geslaagd bezoekje aan je schoonouders. Gedumpt worden in een café. Een puber in huis. Iets te veel het feestbeest uithangen… Het leven zit vol situaties waardoor je uit balans kunt raken.
Lees meer
vanaf  € 9,99
Boekomslag Waarom de wereld niet naar de knoppen gaat
Nog nooit leefden we zo lang, zo welvarend en zo vreedzaam als vandaag. Kan dit mooie liedje blijven duren? Doemdenkers verkondigen dat we op de rand van de afgrond staan, cultuurpessimisten dat onze moderne samenleving aan een diepe malaise lijdt. In Waarom de wereld niet naar de knoppen gaat breekt Maarten Boudry een lans voor het vooruitgangsdenken.
Lees meer
vanaf  € 14,99
Boekomslag Overpeinzingen 2.0: Ideale Ideeën & Diepe Denkbeelden
Gedachten en visualisatie, gevoelens en idealisatie. Geen betekenis gevonden in manipulatie en indoctrinatie. Maar wat is dan nog onze houvast? Zoveel levensvragen, nog te weinig antwoorden bedacht. Maar nu ligt de focus op de allerdiepste gedachten. Wie wij zijn, wie en wat wij kunnen worden en wat wij allemaal in de toekomst kunnen verwachten.
Lees meer
vanaf  € 24,99
Boekomslag Onbehagen
'Onbehagen' van Bas Heijne is onderdeel van de filosofische reeks Nieuw Licht, waarbij Nederlandse denkers een klassiek geworden tekst naar de hedendaagse wereld toe trekken om te zien hoe houdbaar de ideeën zijn. In 'Onbehagen' legt Bas Heijne de wereld op de sofa en werpt een ontluisterend nieuw licht op onze beschaving.
Lees meer
vanaf  € 7,99
Boekomslag Het geheim van het getal
De intelligentie is een groot goed voor de mens, zowel in het gewone
leven als ook in wetenschap en kunst. Ze wordt gezien als een gave van de
natuur, van het lichaam.
Als veld voor de spiritualiteit is de intelligentie niet erkend. Het lijkt eerder
een gebied dat verlaten moet worden, wil je tot de diepere wijsheden van
het bestaan doordringen.
Lees meer
vanaf  € 19,90
Boekomslag Leugens lezen
In haar nieuwste essay 'Leugens lezen' ontleedt filosofe Bettina Stangneth de boeiende, specifiek menselijke drang tot liegen. Manipulerende populisten, aanklachten van fake news en samenzweringstheorieën op internet: ze zijn aan de orde van de dag. Nooit leek de waarheid meer onder vuur te liggen dan nu, nooit werd er meer en systematischer gelogen dan tegenwoordig.
Lees meer
vanaf  € 22,99
Boekomslag Sterven als een stoïcijn
Zomaar uit het niets komen ziekte, sterven en dood een leven binnen. Vage buikklachten en een onbestemd gevoel, daarmee gaat Paul (61) naar de dokter. Hij heeft uitgezaaide kanker en is niet meer te genezen. 'Sterven als een stoïcijn' laat zien hoe Paul en zijn vrouw Marja op stoïcijnse wijze met de ziekte 'dealen'.
Lees meer
vanaf  € 19,90
Boekomslag De lichamen en hun lusten
In het oeuvre van Michel Foucault neemt zijn vierdelige Geschiedenis van de seksualiteit een bijzondere plaats in. Hij werkte er de laatste tien jaar van zijn leven aan, gooide in die periode zijn aanvankelijke planning van het werk ondersteboven en zou het project uiteindelijk niet voltooien.
Lees meer
vanaf  € 22,50
Boekomslag Het leven als tragikomedie
Het menselijk bestaan is onlosmakelijk verbonden met een zekere tragiek. We zijn sterfelijk en kwetsbaar; we leven in een wereld waarin verschillende waarden met elkaar botsen; en we hebben het eigenaardige vermogen om allerlei existentiële vragen te stellen waar we geen antwoord op krijgen.
Lees meer
vanaf  € 4,95
Boekomslag Aldus sprak Nietzsches zuster
Een leugenachtige vrouw waakt over NietzscheHet verhaal over leven en werk van Friedrich Nietzsche, verteld door zijn onbetrouwbare zus Elisabeth.
Lees meer
vanaf  € 29,99
Boekomslag Wij zijn de politiek
Politiek is bij uitstek een zaak die je niet aan politici moet overlaten,' zegt Denker des Vaderlands Daan Roovers. 'Het wordt tijd om groot onderhoud te plegen aan het democratische systeem.
Lees meer
vanaf  € 12,99
Boekomslag Nut van nutteloos onderzoek
Wat is de kortste weg van a naar b, als je niet weet wat b is of waar het ligt? In dit sprankelende vervolg op het succesvolle Blikwisselingen betoogt Robbert Dijkgraaf op overtuigende wijze hoe belangrijk verwondering, intuïtie, kunst en creativiteit zijn in de wetenschap.
Lees meer
vanaf  € 8,99
Boekomslag Hoe de wereld denkt
Een van de grote onverklaarde wonderen in de geschiedenis van de mens is dat de geschreven filosofieën in het oude China, India en Griekenland onafhankelijk van elkaar rond dezelfde tijd tot bloei kwamen. Die vroege filosofieën zijn van grote invloed geweest op de ontwikkeling van uiteenlopende culturen in verschillende delen van de wereld.
Lees meer
vanaf  € 14,99
Boekomslag Coetzee, een filosofisch leesavontuur
De Zuid-Afrikaanse Nobelprijswinnaar J.M. Coetzee is vooral bekend als romanschrijver. Wat vele lezers niet weten, is dat zijn werk doordrenkt is van filosofie. Door de thematiek in zijn romans en verwijzingen naar bekende denkers als Jacques Derrida en Michel Foucault, laat Coetzee zien dat hij ook als filosoof een waardevolle gesprekspartner is.
Lees meer
vanaf  € 24,95
Boekomslag Of/of
Leven is kiezen, aldus Søren Kierkegaard (1813-1855), de markante Deense denker uit de negentiende eeuw. Volgens de ethicus gaat het er echter in eerste instantie niet om dat je kiest tussen de ethische en de esthetische levenshouding, maar dat je kiest voor het kiezen zelf. In 1843 zette hij dit standpunt uiteen in zijn Of/Of.
Lees meer
vanaf  € 49,90
Boekomslag Halteplaatsen van wijsheid
In 'Halteplaatsen van wijsheid' legt Frithjof Schuon de wortels bloot van de impasse waarin de moderne cultuur terecht is gekomen.
Lees meer
vanaf  € 16,95
Boekomslag Doordenken over dooddoeners
Wij, mensen, zijn raadselachtige dieren. We lopen rechtop, we bedrijven de liefde het hele jaar door en we hebben praat voor tien. Niet dat we altijd zinnige dingen zeggen, want vaak weten we niet wat gezegd en spreken we toch. Dooddoeners heet zoiets. Ogenschijnlijk zijn ze nietszeggend, maar niets is minder waar. Dooddoeners zijn soms ook doordenkers.
Lees meer
vanaf  € 20,00
Boekomslag Tussen zon en maan
'Tussen zon en maan' is een dialoogspel, gemaakt door Christa Anbeek, over ervaringen van chaos en schoonheid. Hevige verliefdheid, verlies van een dierbare, een bergtop bereiken. Positief of negatief – zulke 'contrastervaringen' zijn ontregelend.
Lees meer
vanaf  € 69,99
Boekomslag Wittgenstein en de muziek
Ludwig Wittgenstein is één van de belangrijkste denkers uit de 20e eeuw en zijn filosofische werk omvat vrijwel het hele menselijk denken en handelen, met nadruk op de logica. Weinig mensen echter weten dat muziek een hoofdrol speelde in zijn leven.
Lees meer
vanaf  € 20,00
Boekomslag Atelier Rosé
… Rosé wordt niet helemaal voor vol aangezien. Dat imago komt van de Franse wijnboeren die het alleen maar voor de lol gemaakt hebben. Voor erbij. Omdat ze nog wat in het vat hadden dat niet verzuurde. Ik ben ze dankbaar. Ik drink het. Nooit witte wijn (koppijn) nooit rode (maagpijn) maar rosé: hoera! Dank u, Franse wijnboeren, ook namens mijn levertje.
Lees meer
vanaf  € 16,50
Boekomslag Uitblinkers
Wat is er zo bijzonder aan een uitzonderlijke prestatie? Dat lijkt een vreemde vraag, maar met vreemde vragen is Malcolm Gladwell op zijn best. 'Uitblinkers' is een stimulerende en verbazende zoektocht naar de herkomst van succes. En die ligt niet, zoals meestal wordt gedacht, in een bijzonder brein of een verbluffend talent.
Lees meer
vanaf  € 9,99