Economie

Rekenmeesters zijn het regelmatig niet eens over economische vooruitzichten, de boeken in deze categorie verschaffen vooral economisch inzicht waaronder die van bekende economen.
19 resultaten in Economie | sorteer op | Weergave:   
Boekomslag Finance and the Common Good
Over the past fifty years, (financial) capitalism has brought about an enormous growth in wealth. Millions around the world have been lifted out of poverty. However, the downsides of the present global economic constitution are rapidly becoming evident as well.
Lees meer
vanaf  € 24,95
Boekomslag De economie van list en bedrog
Al sinds Adam Smith luidt een van de basisregels van de economie dat vrije markten ons als door een onzichtbare hand voorzien van materieel welzijn. In De economie van list en bedrog plaatsen Nobelprijswinnaars George Akerlof en Robert Shiller bij dit idee een paar fundamentele vraagtekens.
Lees meer
vanaf  € 23,99
Boekomslag De TESLA revolutie
Een modern leven zonder elektriciteit en transport is ondenkbaar. Het grootste gedeelte van de energie die wij gebruiken, komt tot nu toe uit de fossiele brandstoffen aardgas, aardolie en steenkool. Maar door het succes van onder andere zonne- en windenergie is er sprake van een nieuwe energierevolutie.
Lees meer
vanaf  € 23,99
Boekomslag Hoe de crisis het economische denken verandert
De kredietcrisis van 2008 en de daaropvolgende mondiale depressie verraste vele economen. Ondanks het crisismanagement, waarbij onorthodoxe middelen niet werden geschuwd, is het gezag van de gevestigde orde danig ondermijnd. De economische crisis 'schreeuwt' om een multidisciplinaire benadering. Dit boek is daarbij een belangrijk hulpmiddel.
Lees meer
vanaf  € 20,99
Boekomslag Nederland pensioenland
Veel Nederlanders maken zich zorgen of zij later nog wel kunnen rekenen op een behoorlijk pensioen. Het antwoord op die vraag is helaas niet eenvoudig: de hoogte van het pensioen is afhankelijk van allerlei factoren, waaronder het overheidsbeleid, het overleg tussen sociale partners en de veranderingen op de financiële markten.
Lees meer
vanaf  € 15,99
Boekomslag Bankieren voor een betere wereld
In een wereld vol met grote uitdagingen als gevolg van klimaatverandering, economische ongelijkheid en migratie, biedt het boek 'Bankieren voor een betere wereld' van Nanno Kleiterp en Marijn Wiersma een diep inzicht in de verbindende rol die ontwikkelingsbanken kunnen spelen bij duurzame ontwikkeling, welzijn en welvaart in de wereld.
Lees meer
vanaf  € 15,99
Boekomslag The big reset revised edition
A system reset seems imminent. The world's financial system will need to find a new anchor before the year 2020. Since the beginning of the credit crisis, the US realized the dollar will lose its role as the world's reserve currency, and has been planning for a monetary reset.
Lees meer
vanaf  € 20,95
Boekomslag De geldrevolutie
De nieuwe bankier is een tech-nerd. Gedreven door de crisis en gewapend met disruptieve technologie bouwt hij aan een nieuwe financiële wereld. Een wereld waarin geld verplaatsen steeds makkelijker en sneller gaat. En één waarin de traditionele bank als middle-man minder vanzelfsprekend wordt.
Lees meer
vanaf  € 18,99
Boekomslag De globaliseringsparadox
Economen waren lang warme pleitbezorgers voor vrij verkeer van goederen, geld, mensen en ideeën, dat iedereen ter wereld welvaart zou brengen. Maar inmiddels komen ook de schaduwzijden aan het licht.
Lees meer
vanaf  € 30,99
Boekomslag Waarom Piketty lezen?
In de Verenigde Staten wordt zijn snelle opkomst vergeleken met die van The Beatles en is hij gekscherend de Justin Bieber van de economie genoemd. De Franse econoom Thomas Piketty verdeelt met zijn vuistdikke boek van 1,2 kilo 'Capital in the 21st Century' economen, journalisten en politici in Pikettystas en anti-Pikettystas.

Inmiddels zijn al meer dan 500.
Lees meer
vanaf  € 20,99
Boekomslag De schaduwelite voor en na de crisis
"Ewald Engelen begrijpt hoe het werkt met de banken, hij is onafhankelijk, niet bang om te zeggen wat hij denk en hij schrijft het ook nog begrijpelijk op. " - Joris Luyendijk De gevolgen van de financiële crisis van 2008 zijn gigantisch geweest.
Lees meer
vanaf  € 16,99
Boekomslag Turbulence
The ever tighter coupling of our food, water and energy systems, in the context of a changing climate is leading to increasing turbulence in the world. As a consequence, it becomes ever more crucial to develop cities, regions, and economies with resilience in mind.
Lees meer
vanaf  € 19,99
Boekomslag New players, new game?
Welke gevolgen heeft de opkomst van de BRICS + voor het Westen.

Terwijl de westerse economieën momenteel gebukt gaan onder schulden en bezuinigingsmaatregelen, zijn er in andere delen van de wereld opkomende economieën die in aanzienlijk betere vorm verkeren.
Lees meer
vanaf  € 30,99
Boekomslag Dertig jaar privatisering, verzelfstandiging en marktwerking
Het Nederlandse beleid en beleidsdenken van de afgelopen drie decennia op het terrein van privatisering, verzelfstandiging en marktwerking vormde een antwoord op ingrijpende veranderingen in de economie, de samenleving en de overheid. Het volgde daarnaast ontwikkelingen in de economische en bestuurskundige wetenschappen, die een herwaardering van de markt en een afwaardering van de overheid behelsden. Hoewel veelal pragmatisch en stapsgewijs doorgevoerd, was er sprake van een groot vertrouwen in de verwachte positieve effecten van het ingezette beleid en de eenvoud waarmee het beleid tot deze resultaten zou leiden. Als de praktijk anders uitpakte dan de beloftes van de theorie, werd dit doorgaans geweten aan onvolkomenheden bij het in de praktijk brengen van de theorie, niet aan de theorie zelf. En al werd het beleid in de loop der tijd zeker aangescherpt, er werd nooit sterk afgeweken van het ingeslagen pad. Mede door dit nieuwe beleid heeft zich een 'stille revolutie' voltrokken, gekenmerkt door een ingrijpende wijziging in de verhouding markt, overheid en samenleving en een significante transformatie van deze drie domeinen: meer (en andere) markt, andere overheid, andere samenleving. Deze titel is onderdeel van de OAPEN Library - http://www.oapen.org.
Lees meer
vanaf  € 30,99
Boekomslag The Political Economy of Joining the European Union
Deze dissertatie onderzoekt de effecten van een volwaardig EU-lidmaatschap voor de politieke economie van IJsland. Het biedt tevens een overzicht van de EU, EER en de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) en een grondige analyse van de EMU en het vissers- en landbouwbeleid.
Lees meer
vanaf  € 41,99
Boekomslag Een leefbare aarde
Dankzij zijn uitzonderlijke intellectuele talent en zijn uitermate heldere denk- en schrijfstijl, gecombineerd met een grote discipline en bescheidenheid, heeft Jan Tinbergen wereldwijd invloed uitgeoefend op het denken over economische politiek. Zijn levensmotto luidde: De economische wetenschap in dienst stellen van een leefbare aarde.
Lees meer
vanaf  € 41,99
Boekomslag Aftershocks
Aftershocks. Economic Crisis and Institutional Choice is tot stand gekomen in het oog van de storm van de grootste economische crisis sinds de Grote Depressie van de vorige eeuw. Alhoewel het te vroeg is om de precieze gevolgen van de crisis te bepalen, staat wel vast dat de 'naschokken' diep ingrijpen op economie, politiek en samenleving.
Lees meer
vanaf  € 51,99
Boekomslag Topics in Market Microstructure
Onderzoek naar interactie tussen investeerders, hun marktstrategieën en de hieruit voortvloeiende eigenschappen van transactieprijzen<br/><br/>'Topics in Market Microstructure' is een verkenning van de recente ontwikkelingen op het gebied van 'market microstructures', de studie naar de processen via welke investeerders hun voorspellingen do
Lees meer
vanaf  € 32,95
Boekomslag Emotional Satisfaction of Customer Contacts
Met the Emotional Satisfaction of Customer Contacts (ESCC) als startpunt toont Güngör aan dat medewerkers in servicecenters cruciaal zijn om de klanttevredenheid te kunnen peilen en dat dit kan worden gebruikt om problemen met de service te verhelpen, de verkoop te stimuleren evenals de klanttevredenheid en -loyaliteit.
Lees meer
vanaf  € 38,95