Economie

Rekenmeesters zijn het regelmatig niet eens over economische vooruitzichten, de boeken in deze categorie verschaffen vooral economisch inzicht waaronder die van bekende economen.
27 resultaten in Economie | sorteer op | Weergave:   
Boekomslag How to become the best Online Marketeer
Online Marketeer, het is 1 van de meest omslachtige beroepen in Nederland. Een online marketeer kan zich met zoveel aspecten bezig houden dat het eigenlijk onmogelijk is dat er maar 1 persoon aan marketing doet voor jouw bedrijf. Zelfs een team van 5 man is te weinig om jouw markt te domineren.
Lees meer
vanaf  € 99,00
Boekomslag How to become the best Project Manager
Om meer dan 200 projecten te kunnen managen, is een diepe betrokkenheid bij alle partijen cruciaal. Iedereen moet het tijdschema weten, wat de prioriteit heeft en dat iedereen aan het project werkt alsof het z'n levenswerk is.
Lees meer
vanaf  € 99,00
Boekomslag How to become the best Website Builder
Vroeger maakte ik ook website en deed ik amper aan content creatie, SEO, SEA en andere termen uit de marketingboeken. Hedendaags is het cruciaal om klanten meer te bieden dan een template website en unieke teksten. Denk ook aan content creatie gespecificeerd op de doelgroep en het opvolgen van leads.
Lees meer
vanaf  € 99,00
Boekomslag BiertjeDrinken.nl
Dit boek helpt jou beter gevonden te worden en zichtbaarder te zijn op Social Media -kanalen zoals LinkedIn, YouTube en Instagram. Samen met Rick Hermanussen ga je kijken waar bij jou de kansen liggen voor de Online Marketing van jouw merk, jouw Personal Branding en/of van jouw markt. Jij kiest de manier van kennisoverdracht.
Lees meer
vanaf  € 99,00
Boekomslag Handboek Externe Verslaggeving 2019
In een sterk door wet- en regelgeving gekaderd beroep # zoals het accountantsberoep # is het niet vreemd dat u zich in uw dagelijks werk af en toe afvraagt of u wel correct handelt conform de regelgeving. Met deze uitgave heeft u alle informatie bij de hand om NL GAAP correct toe te passen.
Lees meer
vanaf  € 82,50
Boekomslag 2019
Wat zijn de regels voor de verwerking, waardering presentatie en toelichting van de jaarrekeningposten van ondernemingen die onderworpen zijn aan de bepalingen van BW2 Titel 9? Met dit naslagwerk op uw bureau heeft u de verslaggevingsregels binnen handbereik. De auteurs van deze uitgave werken op de vaktechnische afdeling van KPMG.
Lees meer
vanaf  € 92,96
Boekomslag Beleggen in vastgoed - Deel II. Thematische toelichting - 1. Kwaliteit
Dit boek 'Kwaliteit' is het eerste deel van Deel II. uit de serie 'Beleggen in vastgoed - Op transparantie gericht'. Het thema is van groot belang, want het toekennen van waarde is kwaliteit gerelateerd, maar daarop wordt nooit serieus ingegaan bij het waarderen. Na het theoretische 1e gedeelte, plaats het 2e gedeelte dat in de context van vastgoed.
Lees meer
vanaf  € 90,00
Boekomslag Wetteksten Financiële Dienstverlening 2019 (set van 2)
Deze bundel biedt financieel dienstverleners een overzicht van alle actuele wetteksten om te kunnen excelleren in hun vak. De hoofdstukken verkennen verschillende relevante wetsgebieden # van het Burgerlijk Wetboek tot Belastingwetten. Dankzij de overzichtelijke margekopjes vindt u de juiste informatie in een handomdraai.
Lees meer
vanaf  € 98,05
Boekomslag 2018
Dit compendium vormt het ideale naslagwerk bij het adviseren over pensioen. De titel levert een zo compleet en actueel mogelijk overzicht van pensioenen in Nederland. Alle relevante kerngegevens zijn daarbij opgenomen, waaronder de verplichtstellingen, de premie en de grootte van de te verwerven aanspraken op ouderdomspensioen.
Lees meer
vanaf  € 92,50
Boekomslag Jaarrekeningmemo 2018
Deze uitgave neemt een unieke positie in binnen de publicaties over de jaarrekening. De verschillende posten van de jaarrekening worden afzonderlijk behandeld, met een duidelijk onderscheid tussen middelgrote, kleine en micro-ondernemingen. Ook diverse specifieke wettelijke bepalingen, zoals de consolidatieplicht en de vrijstellingen hiervan, komen aan bod.
Lees meer
vanaf  € 87,25
Boekomslag Wetteksten Financiële Dienstverlening 2018
Deze bundel biedt financieel dienstverleners een overzicht van alle actuele wetteksten om te kunnen excelleren in hun vak. De hoofdstukken verkennen verschillende relevante wetsgebieden # van het Burgerlijk Wetboek tot Belastingwetten. Dankzij de overzichtelijke margekopjes vindt u de juiste informatie in een handomdraai.
Lees meer
vanaf  € 98,25
Boekomslag Pensioencompendium 1 2017
Hoe komt de hoogte van een pensioenpremie tot stand? En wat gebeurt er eigenlijk met opgebouwd pensioen wanneer een werknemer in een andere pensioensregeling terechtkomt? Deze uitgave belicht het totaalpakket aan pensioen- en VUT-regelingen. Ook vindt u een overzicht van de belangrijkste ondernemingspensioenfondsen.
Lees meer
vanaf  € 93,00
Boekomslag IFRS Consolidated without early Application 2017
This book contains the official pronouncements issued by the International Accounting Standards Board up to 31 December 2016 and as required to be applied on 1 January 2017. Does not include Standards with an effective date after 1 January 2017.
Lees meer
vanaf  € 99,95
Boekomslag Pensioen 2020
Eind 2015 was in Nederland ongeveer # 1.300 miljard aan pensioenvermogen bijeengebracht, voor een groot deel in pensioenfondsen. Pensioen 2020 staat in het teken van de vernieuwing van het pensioenstelsel. Het Nederlandse pensioenstelsel is nog altijd één van de beste pensioenstelsels ter wereld. Om dat te blijven, is groot onderhoud nodig.
Lees meer
vanaf  € 92,00
Boekomslag 2
Taxatieleer Vastgoed biedt je een praktische inleiding in twee delen in de verschillende onderdelen van de algemene taxatieleer. Up-to-date, praktijkgericht en een onmisbaar studieboek voor jou als (toekomstige) vastgoedprofessional.
Lees meer
vanaf  € 92,95
Boekomslag Pensioencompendium / 5 - 2015
Het werk van de pensioenadviseur houdt zeker niet op bij advisering op het gebied van van pensioen- en VUT-regelingen. Zijn werkgebied bestrijkt een veel breder scala aan arbeidsvoorwaardelijke- en uitkeringsregelingen. Pensioencompendium 5 is een toegankelijk handboek voor de pensioenadviseur voor de brede dagelijkse pensioenadvisering.
Lees meer
vanaf  € 90,00
Boekomslag Elsevier IB almanak / 2015 - deel 1
IB ALMANAK 2015, DEEL I De Elsevier IB Almanak is al jaren een vertrouwde uitgave voor de (belasting)- adviseur en ondernemer. De almanak geeft houvast aan de professionele gebruiker die op voordelige en verantwoorde wijze aangiften voor cliënten of de eigen onderneming wil verzorgen.
Lees meer
vanaf  € 94,99
Boekomslag Elsevier Loon almanak / 2015
LOON ALMANAK 2015 De Loon Almanak is hét naslagwerk voor loonadviseurs, werkgevers en mede¬werkers op de loon- en personeelsadministratie. De Loon Almanak geeft een compleet, actueel en helder overzicht van alle regels voor de loonbelasting, premies werknemersverzekeringen en de Zorgverzekeringswet.
Lees meer
vanaf  € 94,99
Boekomslag Beleggersmemo / 2014
Beleggersmemo kan worden gebruikt als hulpmiddel voor de financieel adviseur die snel over een groot aantal gegevens wil beschikken met betrekking tot beleggingsvraagstukken die veelvuldig in de adviespraktijk voorkomen. Deze vraagstukken zijn op een zodanige wijze gerangschikt dat het beleggingsproces op chronologische wijze wordt behandeld.
Lees meer
vanaf  € 96,00
Boekomslag fiscale vragen en antwoorden / 2014
De vele vragen die in diverse besluiten door het Ministerie van Financiën beantwoord zijn, zijn overzichtelijk bijeengebracht in Pensioencompendium 2a. Naast een weergave van de meest belangrijke fiscale besluiten in deel 2 vindt u hierover in deel 2a alle vanuit de praktijk gestelde vragen met antwoorden bij elkaar.
Lees meer
vanaf  € 93,50
Boekomslag Pensioencompendium / 2, 2014
Deze uitgave bevat de voor de pensioenadviespraktijk, en ook de verzekeringspraktijk, meest belangrijke fiscale besluiten (vroeger resoluties genoemd).
Lees meer
vanaf  € 93,50
Boekomslag Lexicon Financieel Management Nederlands-Engels
Als financiële professional hebt u vaak te maken met het opstellen of lezen van Engelstalige correspondentie, rapporten, jaarrekeningen, vakliteratuur en andere financieel-administratieve stukken. Waarschijnlijk voert u ook regelmatig gesprekken met buitenlandse collega's of relaties.
Lees meer
vanaf  € 99,50