categorie: Management en ondernemen / Bestuurs- en beleidskunde

Publiek-private samenwerking

Kunst van het evenwicht

uit de serie: Studieboeken bestuur en beleid

Verkrijgbaar als
Koop nu voor
€ 41,00
Uitvoering
Paperback
In uiteenlopende sectoren wordt de overheid geconfronteerd met een gebrek aan probleemoplossende capaciteit bij de aanpak van complexe beleidsproblemen. Een actieve betrokkenheid van private organisaties zou dan kunnen bijdragen om de doeleinden van het overheidsbeleid te realiseren. De samenwerkingsrelatie tussen de overheid en particulieren krijgt onder meer gestalte in Publiek-Private Samenwerking (PPS). Hoewel met PPS overheidsdoeleinden op een efficiënte en kwaliteitsvolle wijze zijn te realiseren, heeft een dergelijke samenwerking ook een keerzijde. Zo is er zorg over de wijze waarop de samenwerking zich laat verenigen met opvattingen over legitimiteit van beleids- en besluitvorming door de overheid. In deze bundel bespreken de auteurs hoe private betrokkenheid in PPS zodanig kan worden ingezet dat het betrokken publieke belang wordt gediend, en tegelijkertijd wordt voorkomen dat private organisaties het zich toe-eigenen. Zij laten zien dat hierbij allerlei spanningsvelden kunnen ontstaan. Het vinden van een evenwicht blijkt een ware kunst te zijn.
Medewerker
ISBN9789462367425
Leverbaarheidleverbaar
TaalNederlands
Datumaugustus 2017
Afmetingen241x171x21mm (hxbxd)
Gewicht588 gr
UitgeverBoom uitgevers Den Haag