categorie: Juridisch / Staats- en bestuursrecht

De rechtsverhouding tussen erfpachter en erfverpachter

uit de serie: Recht en Praktijk - Vastgoedrecht

Koop nu voor
€ 90,00
Uitvoering
Gebonden
Dit proefschrift biedt een uitvoerig overzicht van het recht van erfpacht in Nederland. De lezer krijgt inzicht in de hierbij relevante wet- en regelgeving, de doctrine en de (actuele) rechtspraak over de rechtsverhouding tussen erfpachter en erfverpachter. Bij de vestiging van een erfpachtrecht staat de eigenaar van een perceel grond het gebruik van die grond voor langere duur af aan een ander. Hoe dienen de direct betrokkenen bij een erfpachtrecht zich tot elkaar te verhouden? Hoe dient de rechtsverhouding tussen erfpachter en erfverpachter gekwalificeerd te worden? En welk recht is hierop van toepassing? Het proefschrift De rechtsverhouding tussen erfpachter en erfverpachter verschaft heldere antwoorden op vragen zoals bovenstaande. Het onderzoek werpt hiertoe allereerst een blik op de opvattingen en argumenten over de erfpachtverhouding, afkomstig van zowel de wetgever als gezaghebbende juridische auteurs. Daarnaast is een grote hoeveelheid relevante rechtspraak sinds de negentiende eeuw in kaart gebracht. Aan de hand van recente jurisprudentie wordt hierbij uitvoerig besproken in welke gevallen het verbintenissenrecht van toepassing kan zijn op kwesties die veelvuldig tot geschillen leiden Vanuit de huidige wetgeving en jurisprudentie verheldert de auteur diverse vraagstukken op het vlak van het erfpachtrecht: De regels die gelden in geval de erfpachter de toestemming van de erfverpachter nodig heeft om een bepaalde handeling te kunnen verrichten In welke gevallen een herziening van de erfpachtcanon toelaatbaar is Welke verplichtingen partijen jegens elkaar kunnen hebben bij het einde van het recht Als proefschrift richt deze publicatie zich in de eerste instantie op de academische lezer. De systematische ontsluiting van Nederlandse rechtspraak op het gebied van erfpacht maakt het boek tevens uitstekend geschikt voor de praktijk. Het manuscript van dit proefschrift is afgesloten op 1 juli 2018. Met ontwikkelingen daarna is incidenteel rekening gehouden door een korte vermelding in een noot.
Auteur
ISBN9789013153347
Leverbaarheidleverbaar
Nr in serieVG10
TaalNederlands
Datummei 2019
Afmetingen248x161x39mm (hxbxd)
Gewicht1167 gr
UitgeverWolters Kluwer Nederland

Kijk ook eens naar...