categorie: Juridisch / Recht

Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

uit de serie: Commentaar & Context

Verkrijgbaar als
Koop nu voor
€ 135,00
Uitvoering
Gebonden
In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. De wet gaat over de fysieke leefomgeving en activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor die leefomgeving. De Wet ruimtelijke ordening, de Wabo, de Waterwet en de Wet natuurbescherming vervallen. Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) komt in de plaats van het Activiteitenbesluit en het Besluit omgevingsrecht. Het Bal geeft een opsomming van meer dan honderd milieubelastende bedrijfsactiviteiten. Per activiteit wordt aangegeven of een omgevingsvergunning nodig is en welke algemene voorschriften van toepassing zijn. Ook geldt een specifieke zorgplicht naast de algemene zorgplicht in de wet. Het Bal bevat ook regels over activiteiten in of bij waterstaatswerken in beheer bij het Rijk, activiteiten in de Noordzee, en activiteiten rond rijkswegen, spoorwegen en luchthavens. Verder geeft het regels over natuuractiviteiten, gebiedsinrichting, cultureel erfgoed en werelderfgoed, zwemmen en baden, grondwateronttrekkingen, ontgrondingen en afval van schepen in binnenwateren. Overheden, bedrijven, adviseurs, advocaten, wetenschappers en studenten kunnen zich met deze uitgave voorbereiden op de nieuwe wet. Elk artikel is voorzien van een parlementaire toelichting, zodat meteen duidelijk is wat de wetgever heeft bedoeld. Binnenkort verschijnen ook: - Commentaar & Context Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) - Commentaar & Context Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) - Commentaar & Context Omgevingsbesluit
Auteur
ISBN9789462906105
Leverbaarheidleverbaar
TaalNederlands
Datummei 2019
Afmetingen248x189x59mm (hxbxd)
Gewicht1792 gr
UitgeverBoom Juridische uitgevers

Kijk ook eens naar...