Bedenktijd en herroepen

Als consument heeft u -tenzij expliciet anders is vermeld- 14 dagen bedenktijd na levering van de gekochte producten om een aankoop te herroepen. U moet dan binnen deze periode laten weten dat u de aankoop herroept. U hoeft daarvoor geen reden op te geven. Vervolgens heeft u dan aansluitend ook 14 dagen om ontvangen producten te retourneren.
 
Herroepen aankoop
Laat binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen weten dat u één of meerdere producten retourneert. Valt die 14e dag in het weekend of op een feestdag? Dan eindigt de bedenktijd pas op de eerstvolgende werkdag.
 
Een aankoop herroepen kan:
 
U kunt onderstaand formulier gebruiken voor de ontbinding of herroeping van de aankoop. 
 
Kosten retourzending
De kosten voor het retourneren van producten zijn voor de consument.
 
 
Modelformulier voor ontbinding / herroeping
Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt ontbinden / herroepen.
 
Aan:
Contenthuis / Kaleida
Hillegomstraat 12-14
1058 LS  Amsterdam
 
 
Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van
de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
 
Besteld op (*) / Ontvangen op (*)
 
Naam/Namen consument(en)
 
Adres consument(en)
 
Handtekening van consument(en)
[alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]
 
Datum
 
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is